Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

10

Februari

44%

-

9

Mars

42%

10°

-

11

April

44%

14°

-

11

Maj

45%

19°

-

14

Juni

48%

23°

-

13

Juli

55%

26°

-

11

Augusti

55%

25°

-

13

September

52%

21°

-

10

Oktober

46%

16°

-

9

November

36%

-

11

December

35%

-

9