Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

10

Februari

36%

-

9

Mars

39%

13°

-

11

April

42%

17°

-

11

Maj

48%

22°

-

13

Juni

53%

26°

-

12

Juli

62%

28°

-

9

Augusti

62%

28°

-

10

September

52%

24°

-

8

Oktober

42%

19°

-

10

November

30%

12°

-

10

December

23%

-

10