Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

38%

10°

-

13

Mars

41%

12°

-

13

April

46%

16°

-

12

Maj

52%

21°

-

10

Juni

58%

24°

-

8

Juli

65%

28°

-

5

Augusti

66%

28°

-

7

September

60%

24°

-

8

Oktober

52%

19°

-

11

November

44%

14°

-

13

December

38%

10°

-

14