Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

13

Februari

39%

-

13

Mars

42%

11°

-

13

April

47%

15°

-

12

Maj

52%

20°

-

9

Juni

58%

24°

-

8

Juli

66%

27°

-

5

Augusti

67%

27°

-

7

September

61%

23°

-

8

Oktober

53%

18°

-

11

November

45%

13°

-

13

December

40%

-

14