Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

13

Februari

40%

-

13

Mars

42%

10°

-

13

April

47%

14°

-

12

Maj

52%

19°

-

9

Juni

58%

23°

-

8

Juli

66%

26°

-

5

Augusti

67%

26°

-

7

September

62%

22°

-

8

Oktober

53%

17°

-

11

November

46%

12°

-

13

December

40%

-

14