Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

12°

15°

12

Februari

45%

13°

14°

10

Mars

47%

14°

15°

10

April

51%

16°

16°

9

Maj

58%

21°

18°

6

Juni

65%

25°

22°

4

Juli

72%

28°

25°

2

Augusti

72%

28°

26°

3

September

64%

26°

25°

6

Oktober

55%

21°

22°

9

November

48%

17°

20°

11

December

40%

14°

16°

12