Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-2°

-

14

Februari

41%

-1°

-

14

Mars

40%

-

16

April

39%

-

18

Maj

38%

-

19

Juni

41%

13°

-

18

Juli

49%

16°

-

15

Augusti

48%

15°

-

16

September

45%

13°

-

14

Oktober

42%

-

13

November

38%

-

14

December

40%

-

14