Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-4°

-

16

Februari

42%

-4°

-

15

Mars

41%

-2°

-

17

April

41%

-

18

Maj

39%

-

20

Juni

43%

10°

-

18

Juli

51%

13°

-

16

Augusti

49%

13°

-

17

September

47%

10°

-

14

Oktober

44%

-

14

November

39%

-

15

December

40%

-2°

-

15