Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

43%

-

13

Mars

40%

-

15

April

38%

-

17

Maj

37%

11°

-

19

Juni

40%

14°

-

18

Juli

48%

18°

-

15

Augusti

47%

17°

-

16

September

44%

14°

-

13

Oktober

42%

-

13

November

39%

-

14

December

42%

-

13