Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-3°

-

15

Februari

44%

-2°

-

14

Mars

41%

-

16

April

40%

-

18

Maj

38%

-

20

Juni

41%

11°

-

19

Juli

48%

14°

-

16

Augusti

47%

13°

-

17

September

46%

10°

-

14

Oktober

44%

-

13

November

40%

-

15

December

42%

-1°

-

14