Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

43%

-

9

Mars

41%

10°

-

11

April

40%

14°

-

13

Maj

40%

18°

-

16

Juni

43%

22°

-

15

Juli

50%

25°

-

14

Augusti

50%

24°

-

15

September

49%

21°

-

11

Oktober

46%

15°

-

10

November

37%

-

11

December

37%

-

9