Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

43%

-

11

Mars

40%

-

13

April

39%

11°

-

14

Maj

39%

16°

-

17

Juni

41%

20°

-

16

Juli

47%

22°

-

16

Augusti

48%

22°

-

16

September

48%

19°

-

12

Oktober

48%

13°

-

11

November

39%

-

12

December

39%

-

11