Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-2°

-

15

Februari

43%

-1°

-

14

Mars

40%

-

16

April

37%

-

17

Maj

37%

10°

-

18

Juni

37%

14°

-

19

Juli

43%

16°

-

18

Augusti

45%

16°

-

18

September

47%

13°

-

14

Oktober

50%

-

12

November

41%

-

14

December

40%

-1°

-

14