Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

11

Februari

44%

-

11

Mars

40%

-

13

April

38%

10°

-

14

Maj

39%

14°

-

16

Juni

41%

18°

-

16

Juli

49%

21°

-

15

Augusti

50%

20°

-

15

September

48%

17°

-

12

Oktober

48%

12°

-

11

November

39%

-

12

December

39%

-

11