Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

13

Februari

43%

-

12

Mars

39%

-

15

April

38%

-

16

Maj

38%

14°

-

17

Juni

39%

17°

-

18

Juli

45%

20°

-

18

Augusti

46%

19°

-

17

September

47%

16°

-

13

Oktober

49%

11°

-

11

November

40%

-

13

December

39%

-

13