Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

43%

-

10

Mars

40%

-

12

April

39%

12°

-

14

Maj

39%

17°

-

16

Juni

41%

21°

-

16

Juli

48%

23°

-

16

Augusti

49%

22°

-

16

September

48%

20°

-

12

Oktober

47%

14°

-

10

November

38%

-

12

December

38%

-

10