Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

15°

15°

11

Februari

48%

15°

15°

10

Mars

52%

16°

15°

10

April

56%

19°

16°

8

Maj

63%

22°

18°

5

Juni

68%

26°

21°

2

Juli

77%

30°

24°

1

Augusti

76%

30°

26°

1

September

67%

28°

24°

5

Oktober

60%

24°

22°

8

November

54%

19°

19°

10

December

45%

16°

17°

12