Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

12°

15°

11

Februari

46%

12°

14°

10

Mars

49%

13°

14°

10

April

52%

16°

16°

9

Maj

58%

21°

18°

6

Juni

65%

25°

22°

3

Juli

73%

28°

25°

2

Augusti

72%

28°

26°

3

September

65%

25°

25°

5

Oktober

57%

21°

23°

9

November

50%

17°

20°

11

December

42%

13°

17°

11