Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

14°

15°

10

Februari

50%

14°

15°

9

Mars

54%

16°

15°

8

April

56%

18°

16°

7

Maj

62%

22°

18°

3

Juni

68%

26°

22°

2

Juli

76%

30°

25°

1

Augusti

74%

30°

26°

1

September

67%

27°

25°

4

Oktober

60%

23°

22°

7

November

54%

19°

20°

10

December

46%

15°

17°

11