Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

11

Februari

43%

-

10

Mars

33%

13°

-

11

April

40%

17°

-

13

Maj

42%

22°

-

15

Juni

45%

25°

-

15

Juli

52%

28°

-

13

Augusti

55%

28°

-

13

September

47%

24°

-

11

Oktober

41%

19°

-

11

November

39%

12°

-

12

December

31%

-

11