Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

11

Februari

44%

10°

-

10

Mars

39%

13°

-

11

April

44%

17°

-

13

Maj

47%

22°

-

15

Juni

49%

26°

-

15

Juli

58%

28°

-

13

Augusti

58%

28°

-

13

September

52%

24°

-

11

Oktober

46%

19°

-

11

November

38%

13°

-

12

December

34%

-

11