Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

12

Februari

46%

-

11

Mars

43%

10°

-

13

April

45%

14°

-

15

Maj

47%

19°

-

16

Juni

48%

23°

-

17

Juli

56%

25°

-

15

Augusti

57%

25°

-

14

September

52%

21°

-

13

Oktober

48%

16°

-

12

November

38%

10°

-

13

December

38%

-

12