Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

11

Februari

44%

-

10

Mars

35%

12°

-

12

April

41%

16°

-

14

Maj

42%

21°

-

15

Juni

45%

24°

-

16

Juli

52%

27°

-

14

Augusti

54%

26°

-

14

September

48%

23°

-

11

Oktober

43%

18°

-

11

November

39%

11°

-

12

December

34%

-

11