Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

11

Februari

44%

10°

-

10

Mars

39%

13°

-

11

April

44%

17°

-

13

Maj

48%

22°

-

14

Juni

50%

26°

-

15

Juli

59%

28°

-

12

Augusti

59%

28°

-

12

September

53%

24°

-

11

Oktober

47%

19°

-

11

November

37%

13°

-

12

December

34%

-

11