Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

11

Februari

43%

10°

-

10

Mars

33%

13°

-

11

April

41%

17°

-

13

Maj

44%

22°

-

14

Juni

46%

26°

-

15

Juli

54%

28°

-

12

Augusti

56%

28°

-

12

September

48%

24°

-

11

Oktober

42%

19°

-

11

November

39%

13°

-

12

December

31%

-

11