Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

11

Februari

45%

-

10

Mars

37%

12°

-

12

April

42%

16°

-

14

Maj

44%

21°

-

15

Juni

46%

24°

-

16

Juli

54%

27°

-

14

Augusti

56%

26°

-

14

September

49%

23°

-

12

Oktober

44%

18°

-

12

November

39%

11°

-

12

December

35%

-

11