Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

9

Februari

41%

-

8

Mars

35%

13°

-

10

April

41%

18°

-

12

Maj

44%

22°

-

14

Juni

47%

26°

-

13

Juli

55%

28°

-

12

Augusti

56%

28°

-

12

September

49%

23°

-

12

Oktober

42%

18°

-

13

November

36%

12°

-

12

December

30%

-

11