Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

45%

-

11

Mars

42%

12°

-

12

April

46%

17°

-

14

Maj

49%

21°

-

15

Juni

50%

25°

-

16

Juli

59%

28°

-

13

Augusti

59%

27°

-

13

September

54%

24°

-

12

Oktober

48%

18°

-

12

November

38%

12°

-

13

December

36%

-

11