Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

-

13

Februari

45%

-

13

Mars

40%

-

15

April

38%

-

16

Maj

39%

12°

-

17

Juni

40%

15°

-

18

Juli

47%

18°

-

17

Augusti

48%

17°

-

16

September

48%

15°

-

13

Oktober

49%

10°

-

12

November

41%

-

13

December

42%

-

13