Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

10

Februari

42%

-

9

Mars

34%

13°

-

11

April

40%

17°

-

13

Maj

43%

22°

-

15

Juni

46%

25°

-

15

Juli

54%

28°

-

13

Augusti

55%

28°

-

12

September

48%

24°

-

10

Oktober

42%

19°

-

11

November

37%

12°

-

11

December

31%

-

10