Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

45%

-

12

Mars

40%

-

14

April

39%

10°

-

15

Maj

40%

14°

-

17

Juni

41%

18°

-

17

Juli

49%

21°

-

16

Augusti

50%

20°

-

16

September

48%

17°

-

13

Oktober

48%

12°

-

12

November

40%

-

13

December

40%

-

12