Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

15

Februari

45%

-

14

Mars

48%

11°

-

15

April

50%

13°

-

14

Maj

56%

18°

-

10

Juni

63%

23°

-

6

Juli

73%

27°

-

3

Augusti

71%

27°

-

5

September

64%

23°

-

8

Oktober

56%

17°

-

12

November

49%

12°

-

15

December

44%

-

16