Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

14

Februari

36%

-

14

Mars

37%

-

14

April

39%

-

15

Maj

45%

13°

-

12

Juni

50%

17°

-

12

Juli

61%

20°

-

8

Augusti

60%

20°

-

9

September

55%

16°

-

10

Oktober

48%

12°

-

11

November

40%

-

14

December

36%

-

13