Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

14

Februari

35%

-

13

Mars

37%

-

14

April

40%

-

14

Maj

45%

14°

-

12

Juni

50%

18°

-

11

Juli

61%

21°

-

8

Augusti

60%

21°

-

8

September

56%

18°

-

9

Oktober

48%

12°

-

11

November

40%

-

14

December

36%

-

13