Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-2°

21

Februari

9%

-1°

19

Mars

16%

-1°

22

April

23%

18

Maj

29%

14

Juni

26%

15

Juli

25%

10°

15

Augusti

25%

10°

16

September

21%

18

Oktober

14%

22

November

10%

21

December

4%

-1°

22