Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

18

Februari

14%

15

Mars

23%

18

April

30%

14

Maj

32%

14

Juni

32%

13

Juli

30%

10°

15

Augusti

29%

10°

15

September

27%

16

Oktober

23%

18

November

16%

17

December

7%

18