Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-2°

-

15

Februari

14%

-2°

-

12

Mars

22%

-1°

-

15

April

29%

-

12

Maj

32%

-

11

Juni

32%

11°

-

12

Juli

30%

13°

-

14

Augusti

30%

12°

-

14

September

25%

-

15

Oktober

21%

-

16

November

14%

-1°

-

16

December

6%

-2°

-

16