Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-2°

17

Februari

13%

-2°

14

Mars

19%

-2°

18

April

26%

15

Maj

28%

12

Juni

27%

10°

13

Juli

25%

11°

15

Augusti

25%

10°

15

September

22%

16

Oktober

17%

18

November

10%

17

December

3%

-2°

18