Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-

19

Februari

14%

-

18

Mars

24%

-

19

April

29%

-

18

Maj

31%

-

17

Juni

28%

12°

-

18

Juli

31%

14°

-

18

Augusti

30%

13°

-

19

September

29%

10°

-

18

Oktober

24%

-

19

November

17%

-

17

December

8%

-

19