Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-

17

Februari

13%

-

16

Mars

23%

-

18

April

28%

-

16

Maj

32%

-

15

Juni

28%

12°

-

17

Juli

30%

14°

-

17

Augusti

30%

13°

-

18

September

28%

10°

-

17

Oktober

23%

-

18

November

16%

-

16

December

7%

-

18