Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-

16

Februari

14%

-

13

Mars

22%

-

15

April

28%

-

12

Maj

31%

-

12

Juni

31%

-

12

Juli

29%

10°

-

13

Augusti

28%

10°

-

14

September

26%

-

15

Oktober

22%

-

16

November

16%

-

14

December

7%

-

15