Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

17

Februari

14%

14

Mars

24%

16

April

30%

13

Maj

33%

12

Juni

33%

12

Juli

31%

10°

14

Augusti

30%

10°

15

September

28%

15

Oktober

23%

17

November

17%

15

December

7%

16