Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

17

Februari

14%

15

Mars

23%

17

April

30%

13

Maj

33%

13

Juni

33%

13

Juli

31%

10°

14

Augusti

29%

10°

15

September

28%

16

Oktober

23%

18

November

16%

16

December

7%

17