Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

9

Februari

59%

-

8

Mars

57%

-

11

April

57%

16°

-

11

Maj

65%

22°

-

10

Juni

79%

28°

-

4

Juli

80%

32°

-

2

Augusti

82%

30°

-

2

September

84%

26°

-

1

Oktober

75%

18°

-

5

November

68%

10°

-

6

December

60%

-

8