Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

7

Februari

57%

-

7

Mars

57%

13°

-

9

April

58%

20°

-

8

Maj

64%

26°

-

9

Juni

76%

31°

-

4

Juli

77%

33°

-

2

Augusti

81%

32°

-

2

September

80%

28°

-

2

Oktober

73%

21°

-

5

November

67%

14°

-

5

December

57%

-

6