Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

12

Februari

52%

-

11

Mars

51%

12°

-

13

April

54%

18°

-

12

Maj

62%

24°

-

8

Juni

81%

31°

-

1

Juli

81%

36°

-

1

Augusti

82%

35°

-

1

September

84%

31°

-

0

Oktober

73%

23°

-

5

November

62%

14°

-

7

December

51%

-

10