Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

12

Februari

55%

10°

-

11

Mars

52%

15°

-

13

April

54%

21°

-

11

Maj

62%

27°

-

7

Juni

80%

34°

-

1

Juli

80%

38°

-

1

Augusti

81%

37°

-

0

September

83%

33°

-

0

Oktober

74%

26°

-

5

November

62%

17°

-

7

December

52%

10°

-

10