Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

11

Februari

49%

-

11

Mars

50%

13°

-

12

April

53%

19°

-

11

Maj

63%

25°

-

8

Juni

82%

32°

-

1

Juli

81%

37°

-

1

Augusti

82%

36°

-

1

September

84%

32°

-

1

Oktober

70%

24°

-

5

November

60%

16°

-

8

December

49%

-

10