Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

47%

-

11

Mars

48%

10°

-

13

April

53%

16°

-

13

Maj

62%

22°

-

11

Juni

79%

29°

-

3

Juli

79%

33°

-

2

Augusti

80%

32°

-

2

September

82%

28°

-

1

Oktober

68%

20°

-

6

November

59%

12°

-

7

December

47%

-

10