Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

18°

16°

8

Februari

62%

20°

16°

6

Mars

59%

25°

18°

6

April

58%

30°

21°

5

Maj

64%

37°

26°

2

Juni

72%

41°

28°

0

Juli

72%

43°

31°

0

Augusti

74%

43°

32°

0

September

78%

40°

30°

0

Oktober

74%

34°

28°

1

November

64%

26°

24°

5

December

56%

20°

19°

7